Malpie

Ten zuiden van Valkenswaard ligt het schitterende natuurreservaat “de Malpie”: een groot heidegebied met dennen en grote en kleine vennen.

Het gebied is rijk aan flora en fauna en is een broedplaats voor allerlei vogels.

Je komt in dit gebied ook het riviertje de Dommel tegen.