Het Hobos

Gelegen te Lindelhoeven, Overpelt, is een gebied van 144 ha groot dat in de 16de eeuw is ontstaan..

Het kloppende hart van het gebied is de centraal gelegen boerderij met boomgaard en bijgebouwen.


De weidebossen van het Hobos kennen een onderbegroeiing van weidegras en zijn uniek in Vlaanderen.

In 2002 werd de oorspronkelijke boomgaard hersteld met de aanplanting van 93 nieuwe hoogstammige fruitbomen