Het Hageven

Het Hageven is  één van de waardevolste natuurgebieden in Vlaanderen, bekend voor zijn unieke heide- en venvegetaties.
Het is grensoverschrijdend (Plateaux en Malpie), ongeveer  550 ha groot en een 30-tal Galloway-runderen lopen er vrij rond. 

Het bezoekerscentrum “De Wulp” laat je via een grote tentoonstellingswand kennis maken met het natuurgebied.  Rondom vind je een insektentuin en een grondwatermeter.