Begijnenvijvers

De 'Begijnenvijvers' liggen op de grens van Hechtel en Peer, en behoren tot het gemeentelijk bosgebied Resterheide.

Een deel van dit unieke natuurgebied is ingericht voor passieve recreatie, een ander deel is een waardevol en beschermd natuur-en broedgebied.

De drie beekvalleien van de Dommel, de Nete en de Zwarte Beek zijn van oudsher weinig toegankelijk.  Alle drie bewaarden ze hun oorspronkelijk karakter, dit betekent zeer veel afwisseling en een groot aanbod aan planten en dieren.
Aan de Begijnenvijvers werd een onthaalcentrum gebouwd met een permanente tentoonstelling.